برقکار مرزداران

یک منبع برق که یک درجه ایمنی را تامین می‌کندکه از ترانسفورمر ایزوله کننده ایمنی که در بالا به آن اشاره می‌شود ژنراتور – ژنراتور با سیم‌پیچ‌های تامین معادل معادل )؛ یا

( ۳ ) یک منبع تامین برق در یک ولتاژ که بیش از حد پایین باشد

ولتاژ و ولتاژ مدار ولتاژ بالاتر.

به شبکه برق طبیعی معمولی نباید به عنوان وضعیت اضطراری در نظر گرفته شودمدارهای نورپردازی تحت مدار ۳.

۵ ب تفکیک نژادی در مدارهای ۱، ۲ و ۳. مدارهای ولتاژ پایین باید از ولتاژ پایین تفکیک شوند

برقکار مرزداران

مدار.

ب ) زنگ خطر آتش‌سوزی و مدارهای نورپردازی اضطراری باید از هم جدا شوند

از تمام کابل‌های دیگر و از طرف دیگر مطابق

مدارهای مخابراتی باید مطابق با یکدیگر تفکیک شوند

برقکار مرزداران

برقکار ساختمان برقکار مرزداران
خدمات برقکاری مرزداران
برقکاری مرزداران
برقکار محدوده مرزداران
برقکار ساختمان محدوده مرزداران
برقکشی ساختمان مرزداران
برقکار منطقه مرزداران
برقکار سیار مرزداران
برقکاری سیار مرزداران
برقکار شبانه روزی مرزداران

برقکار مرزداران

دسته از مدار به صورت زیر تعریف‌شده در مقررات وجود دارد:

مدار مقوله ۱ به معنی یک مدار است که در ولتاژ پایین عمل می‌کند، اماشامل یک مدار سوم نیست؛

دسته‌بندی ۲ مدار به معنی یک مدار برای مخابرات، رادیو،تلفن، توزیع صدا، زنگ خطر، زنگ و صدا و یا اطلاعات

که با برق از یک منبع ایمنی تامین می‌شود،اما شامل یک مدار سوم نیست؛

۳ ) مدار سوم به معنی یک مدار برای روشنایی اضطراری، علایم خروج،

برقکار مرزداران

سیستم فشار هوا و تاسیسات خدمات آتش‌نشانی از جمله آتشکشف و هشدار، پمپ آتش‌نشانی، بالابر و دود آتش‌نشانیاستخراج؛

) طبقه‌بندی ۴ مدار به معنی یک مدار ولتاژ بالا است .

یک منبع ایمنی که به اشاره دارد به این معناست که :

۱. یک ترانسفورمر ایزوله کننده دوگانه با عایق دوگانه به معادل با سیم‌پیچ ثانویه آن که از زمین جدا شده‌است،

و داشتن یک ولتاژ خروجی اسمی از ۵۵ V بیشتر نیست.