نوشته‌ها

خدمات برق ساختمان جمشیدیه | 09301281900

خدمات برق ساختمان جمشیدیه

خدمات برق ساختمان جمشیدیه

ادامه مقاله توزیع برق

انتخاب براساس داده‌های درجه‌بندی

شرایط تامین برق، به عنوان مثال خواص سیستم

مدار اصلی پارامترهای مورد نیاز را تعیین می‌کند. تعمیرکار برق جمشیدیه

مهم‌ترین آن‌ها ولتاژ مجاز حد بالایی ولتاژ خط است که

درجه‌بندی می‌شود. از آنجا که همه دستگاه‌های سوئیچ ولتاژ بالا عبارتند از :

صفر:فیوز – ولتاژ خط مهم‌ترین بعددهی معیار است.

این روش ضریب دی‌الکتریک را تعیین می‌کند.الکتریکی جمشیدیه

خدمات برق ساختمان جمشیدیه

تعویض دستگاه از طریق ولتاژ گذرای و بازیابی،

به خصوص وقتی که شکستن سطح عایق‌بندی مجاز

یک قدرت عایق قدرت رسانا به زمین است.

شکاف‌ها را باز کرده و یا از میان شکاف باز شده ،

در فاصله‌ای دور از ایزوله جریان می یابد .خدمات برقی جمشیدیه

توانایی یک دستگاه برای مقاومت در برابر تمام ولتاژها جایگزین

زمان مشخص‌شده تا اندازه مربوطه

مقاومت در برابر ولتاژ قدرت عایقی شود. این می‌تواند عملیاتی یا فرکانس بالا باشد

خدمات برق ساختمان جمشیدیه

ولتاژهای اضافی ناشی از عملیات کلیدزنی

خطاهای زمین ( ولتاژهای داخلی ) یا صاعقه رعد و برق

( ولتاژهای خارجی ) را اضافه می‌کنند . مقاومت عایق‌بندی تایید می‌شود

یک آزمایش ولتاژ انگیزشی با استفاده از استاندارد

برای ساخت آذرخش در حدود ۱.۲ / ۲ ثانیه به دست آمد.شرکت خدمات برق ساختمان جمشیدیه

ولتاژ تکانه‌ای و افت آن و ولتاژ متناوب

تست ( ۵۰ Hz، ۱ دقیقه )جریان عملکرد مجاز

جریان اصلی یک دستگاه است و

می‌تواند تحت شرایط تعریف‌شده انجام شود .تعمیرات برق جمشیدیه
خدمات برق ساختمان جمشیدیه

دمای افزایش مولفه‌های به خصوص تماس‌ها ممکن نیست

از مقادیر از پیش تعریف‌شده تجاوزکند. افزایش دمای هوا

همیشه در رابطه با دمای محیط هستند. ولی …تعمیرکار برق هوشمند جمشیدیه

در کپسوله دستگاه نصب‌شده ممکن است دخالتی نداشته باشد و

با جریان مجاز خود عمل کند، بسته به این که چگونه

، اتلاف گرما محاسبه می‌شود.

خدمات برق ساختمان جمشیدیه

*ارتفاع مجاز مقاومت در برابر جریان

مقدار بیشینه اولین مولفه هارمونیک بزرگ است .الکتریکی جمشیدیه

استفاده از جریان اتصال کوتاه در طول پاسخ اولیه بعد از یک

شروع جریان جاری که دستگاه می‌تواند در آن رفتار کند.

این یک بعد برای

( مکانیکی ) بارگذاری یک مورد از تجهیزات است.