نوشته‌ها

برقکار شاهین شمالی | 09301281900

برقکار شاهین شمالی

برقکار شاهین شمالی

برقکار شاهین شمالی

سیم کشی ساختمان را باید با دقت و بخاطر سپردن نکات ایمنی انجام داد
زیرا سرعت برق آنچنان بالا است
که به راحتی می تواند به خطرات اصی و جانبی تبدیل شود

خدمات برق ساختمان شاهین شمالی
عمدتاً سیم کشی برق ساختمان را به دو روش توکار و روکار انجام می دهند
دلیل انجام دادن هرروش این مسأله می تواند باشد
که در چه محلی قرار است
این شیوه اجرا گردد .
در سیم کشی توکار برقکار سیار اصولاً از سیم تک رشته استفاده می کند.
نگران سیم های دو رشته نباشید زیرا این سیم ها در سیم کشی روکار مورد کاربرد قرار می گیرند .
اگر قد سیم کشی تلفن منزل و یا محل کار خود را دارید
برقکار برای شما مشتری عزیز از سیم دو زوج فویل دار برای سیم کشی تلفن استفاده می کند
در سیم کشی باید دقت بالایی را بکار برد
زیرا تمیزی و آراستگی کار بسیار مهم است .
از این سیم برای خطوط تلفن به این دلیل استفاده می شود

برقکار در شاهین شمالی

نویزی در خطوط تلفن ایجاد نگردد
و یا اگر وجود دارد
کاملاً کم باشد .
سیم های افشان عمدتا تا هفتصد و پنجاه ولت را می توانند
حفاظت کنند
برای سیم کشی توکار سیم های افشان بسیار کاربردی می باشند .
خدمات برق ساختمان شاخه های متفاوتی دارد
که برقکاران ما هرکدام در هر رشته ای تخصص و دانش بالایی دارند
هرگونه تعمیر ،نصب و یا تعویض را می توانید
به ما بسپارید
تا به بهترین نحو تحویل دهیم .
سیم های افشان همیشه با یک سری عایق کهاز جنس پی وی سی می باشد

برقکار سیار شاهین شمالی
پوشانده و نگهداری می شود.
برای سیم کشی در هر روشی
برقکار ابتدای کار باید یک نقشه ترسیم کند
نقشه کمک زیادی برای سرعت عمل برقکار می کند .