نوشته‌ها

برقکار دربند | 09301281900

برقکار دربند

برقکار دربند

برقکار دربند

همانطور که قبلاً در باره برقکشی حمام برای شما مقاله تهیه و صحبت کرده ایم

اما به صورت کلی بوده است

پس در این مقاله به شکل جزئی تری بدان اشاره می کنیم.

برقکار در دربند

در حمام از انواع کاشی های متنوع

و رنگارنگ جهت ساخت حمام مورد کاربرد می باشد

در قسمت پشت کاشی همیشه یک جای خالی قرار دارد

این جای خالی فرصت مناسبی را برای هر برقکاری به ارمغان می آورد.

برقکاران ماهر متوجه هستند

که باید تمام اصول و نقشه کشی برق را در پشت

کاشی و این جاهای خالی انجام دهند

به همین دلیل حمام از یک نوع امنیت برای جلوگیری

از هرگونه آسیب و اتصالی برق کشی خود را به اتمام می رساند

رطوبت و آب با برق و اتصالات آن اصلاً میانه خوبی ندارند

به همین دلیل تمام خسارات و دردسرهای احتمالی را باید رفع نمود

برقکار در تجریش

برقکار سیار دربند

زیرا سالیانه اتفاقات ناگواری برای عموم مردم

در حمام به جهت رعایت نکردن

نکات ایمنی برقی در حمام رخ می دهد

که یکی از این احتمالات و اتفاقات همان اتصالی برق می باشد.

در قسمت رختکن اگر قرار است پریزی برای سشوار،

ریش تراش و یا هرنوع وسیله برق که قرار است

مورد استفاده قرار گیرد

بهتراست نصب گردد

زیرا اینگونه تا حد زیادی از برق گرفتگی جلوگیری به عمل می آید

البته از هیچ گونه پریزی در حمام وجود نداشته باشد

خب بسیار بهتر است.

هرگونه لامپ را که قرار است در درون حمام نصب گردد

حتما از یک در پوش مناسب باید برای ان استفاده شود

این کار بصورت اجباری در نقشه کشی برق کشی حمام مورد کاربرد است.

درپشت کاشی هم که از سیم کشی استفاده می شود

حتما از لوله های درپوش سیم و کابل باید مورد استفاده قرار داد

زیرا اینگونه به هر دلیل اگر کاشی به مشکل برخورد کرد

خطری از ناحیه کابل کشی برای افراد وجود نداشته باشد.

خدمات برق ساختمان دربند

انواع تعمیرات کلی و جزئی برق ساختمان بصورت شبانه روزی ، برق کشی و سیم کشی سیار در استان تهران.