نوشته‌ها

برقکار نارمک | 09301281900

برقکار نارمک

برقکار نارمک

برقکار نارمک

برقکار سیار نارمک

نحوه اتخاب سیم و سربندی انها
برق ورودی واحدها معمولا از پارکینگ وجای که مهندس ناظر تایید کرده

و تابلو برقی که از طرف اداره برق نصب میگردد انجام میشود…

لوله گذاری انها از راه پله ها بالا می اید و در وردی هر واحد تقسیم میگردد

براساس استاندارد معمولا ورودی واحدها بایستی سیم نمره 6 یا10 باشد.

برقکار در تهرانپارس | 09301281900

به این ترتیب که فنر را از ورودی هر واحد به سمت پارکینگ میزنیم

و سیم فاز و نول ورودی را به ان بسته واز واحد فنر را به سمت بالا میکشیم

واین سیم ورودی به داخل جعبه فیوز که معمولا در ابتدای درب وردوی قرار میگیرد انتقال میابد.
سیم ورودی پریزهای اشپزخانه که وسایل پر مصرف به ان متصل میشوند

را نمره 4 و بقیه پریزها را با نمره 2.5 از داخل لوله فنر زده و سیم کشی مینماییم.

سیم روشنایی سقف را معمولا 1.5 در نظر گرفته و سیم کشی

می کنیم.

برای سر بندی کردن یک خط جداگانه برای پریزهای اشپزخانه در نظر گفته .

برای روشنایی فیوز نمره 10 و برای ما بقی پریزها نمره 16 در نظر میگیریم.

معمولا برای پریز های اشپزخانه یک فیوز برای روشنایی ان یک فیورز برای روشنایی پذیرایی

خدمات برق ساختمان نارمک

یو فیوز برای پریزهای پذیرایی یک فیوز برلی حمام دستشویی

یک فیوز و برای هر اتاق خواب یک فیوز در نظر میگیریم .

وبرای فیدز اصلی واحد نمره 32 امپر در نظر میگیریم.

برای سربندی جعبه فیوز ابتدا سیمهای نولی که برای هر خط درنظر گرفتیم

را با سیم نول اصلی که از پارکینگ امده زیر پایه نول میبندیم.

سپس فاز اصلی را به وروری فیوز 32 امپر میبندیم.

سپس خروجی فاز هر خط را به خروجی فیوزها میبندیم.

و خروجی فیوز اصلی را با سیم نمره 4 یا شینه پل زده و به ورودی فیوزها میبندیم.

سپس به سراغ سر بندی بقیه کلیدها و پریزها رفته

ورودی پریزها را فاز و نول که یک رفت و برگشت داره به یکدیگر میبندیم.

برقکار در نارمک

تعمیرات کلی و جزئی و تایمر برق ساختمان بصورت شبانه روزی

توسط برقکار سیار در تهران با قیمت مناسب.

نصب و تعمیر انواع دوربین مدار بسته و هوشمند سازی برق ساختمان.