نصاب لوستر نیاوران

حال در مورد سر خط ها یک سری توضیحات باید داده شود که در روند کار بسیار تاثییر دارد

،مثلا برای واحد های مشکونی بهتر است که سر خط روشنایی هال و اشپزخانه یکی باشد

اما اگر خود یا کار فرما نیز مایل باشد می توانید سر خط آنها را نیز اط ایکدیگر جدا کنید.

مثلا ما اگر سرخط پریز های آشپزخانه را که شامل پریز هود و یخپال لوستر و ماشین لباس شویی و اجاق گاز

و …. می باشد را باید یکی بگیریم

نصاب لوستر نیاوران

همپنین باید سرخط روشنایی تمام اتاق خواب ها را یکی بگیریم.

اکنون هر په در سر خط اینها قرار نگرفت همانند پریز های هال و اتاق خواب ها لوستر ها و سرویس های

بهداشتی را باید این ها را در یک سر خط به صورت جاگانه در نظر بگیریم.

یکی از مهم ترین سر خط ها که هرگز نباید فراموش شود این است که برای کولر ها

همیشه باید یک سر خط به صورت جداگانه در نظر گرفته شود چون کولر خود احتیاج به یک برق قوی دارد

نصاب لوستر نیاوران

نصاب آیفون تصویری نیاوران
نصاب در بازکن نیاوران
تعمیر کار آیفون تصویری نیاوران
نصاب لوستر محدوده نیاوران
خدمات نصب لوستر نیاوران
نصب لوستر نیاوران
تعمیرکار آیفون تصویری نیاوران
تعمیرات لوستر نیاوران
خدمات آیفون تصویری نیاوران

نصاب لوستر نیاوران

ادامه مقاله آموزشی در مورد لوستر:

حال در جعبه فیوز ما بعد از انجام آن مراحل به صورت کامل باید چهار سیم باقی بماند که

دو تا آنها دو نیم و دو تای دیگر یک و نیم می باشند .

ما برای این کار سرخط پریز های آشپزخانه را به به یک فیوز شانزده آمپر برای

نصب لوستر  وصل می کنیم

نصاب لوستر نیاوران

و سرخط پریز های هال و پذیرایی را به یک فیوز شانزده آمچر وصل خواهیم نمود و سرخط های

روشنایی آشپز خانه را به یک فیوز ده آمپر و همپنین و در نهاییت سر خط روشنایی هال

و خواب را هنگام نصب لوستر هم به یک فیوز ده امپر وصل کنیم.

حال زمانی که این کار ها را به طور کامل انجام دهیم نباید سیمی باقی مانده باشد

،حال که هیچ گونه سیمی باقی نمانده است درب جعبه فیوز را نصب خواهیم کرد.

نصاب لوستر نیاوران