نصاب لوستر مرزداران

درب ورودی ساختمان آن را بیست سانتی متر انتخاب کنیم و از همه مهم تر

اینکه نباید کلید ها و پریز ها در سمت لولای در نصب شوند.

چون با برخورد آنها با لولا باعث اختلال می شوند مثلا با باز شدن در ممکن است

که باعث خاموش شدن چراغ روشنایی و یا خاموش شدن آن شویم

نصاب لوستر مرزداران

اگر پریز برق در برقکاری ساختمان در بالای شیر گاز نصب شود باید حداقل فصله پنجاه سانتی متری را از بالای

گازداشته باشد ام آگر در چپ یا راست اجاق گاز نصب شوند مشلی پیدا نمی کند و فاصله

ده سانتی متری برای آن لازم و کافی می باشد به این علت تاکید داریم بر اینکه باید در بالای

اجاق گاز حداقل در فاصله پنجاه سانتی باشد چون با حرارت دیدن آن باعث گرم شدن و داغ شدن

سیم ها و در نهاییت اتصالی می شود که این کار باعث می شود از این کاراها جلوگیری شود.

نصاب لوستر مرزداران

تعمیرکار آیفون تصویری مرزداران
نصب آیفون تصویریمرزداران
نصاب ایفون تصویریمرزداران
نصاب دربازکن مرزداران
نصب لوستر مرزداران
تعمیرات لوستر مرزداران
نصاب لوستر محدوده مرزداران

نصاب لوستر مرزداران

ادامه مقاله آموزش در مورد نصب لوستر:

در برقکاری ساختمان سیم کشی آن باید دارای اصول استاندار های سازمان باشد

که باید سیم کشی ما دارای امنیت بالا باشد تا خطر برق گرفتی و اتصالی را

به صورت چشم گیری کاهش یابد.

در برقکاری ساختمان چاه ارت باید توسط شرکت های مهم و معتبر و دارای تاییدیه درست اجرا شود.

برای برقکاری ساختمان باید سعی کنیم از کسانی که در این کار خبره و چیره دست

نصاب لوستر مرزداران

و ماهر می باشند استفاده کنیم و حدالمکان بایدز رعایت کنیم که این برقکار دارای گواهینامه

انجام کار از سازمان مربوطه باشد.

باید این نکته را در هنگام برقکاری ساختمان در نظر داشته باشیم که فاصله کلید ها از درب های

ساختمان مورد کارد باید بین ده تا سی سانتی متر انتخاب شود ولی در هر فاصله که

ما انتخاب می کنیم باید آن را در کل ساختمان اجرا کنیم یعنی به این صورت نباشد که

اگر در کنار درب اتاق فاصله کلید را پانزده سانتی متر انتخاب کردیم در کنار

نصاب لوستر مرزداران