نصاب لوستر شهرک غرب

به علت اینکه این چراغ ها در راه پله ها و پارکینگ نصب لوستر می شوند و این مناطق

محل بازی کردن کودکان در ساختمان به شمار می رود ،باید طوری چراغ را نصب

کنیم که اگر بچه ای با هر وسیله ضربه به ان وارد کرد چراغ از سقف جدا نشود و

به زمین برخورد کند و باعث نابودی چراغ شود.

نصاب لوستر شهرک غرب

به همین دلیل اغلب با پیچ رو پلاک به سقف نصب می کنند تا نتواند به اسانی از سقف

جدا شود و نابود شود.

کار پیچ رو پلاک کردن هم که ساده است برای این کار با نصب ذلوستر استفاده از مته مکان

مورد نظر را سوراخ کرده و پلاک را درون آن قرار می دهیم و آنها را سفت می کنیم.

نصاب لوستر شهرک غرب

نصاب آیفون تصویری شهرک غرب
نصاب در بازکن شهرک غرب
تعمیر کار آیفون تصویری شهرک غرب
نصاب لوستر محدوده شهرک غرب
خدمات نصب لوستر شهرک غرب
نصب لوستر شهرک غرب
تعمیرکار آیفون تصویری شهرک غرب
تعمیرات لوستر شهرک غرب
خدمات آیفون تصویری شهرک غرب

نصاب لوستر شهرک غرب

ادامه مقاله آموزشی در مورد نصب لوستر:

اگر درنظر داریم که قرار است زیر راه پله ها رابیس نصب  لوستر شود در این صورت است که

باید لوله هایتان را زیر رابیس قرار دهیم.

اما اگر قرار نبود که رابیس یا سقف کاذب شود مجبورید لوستر لوله های خود را از  روی پاگرد ها

عبور دهیم که این خود باعث می شود با رفت و امد های مختلف لوله ها اسیب بینند

نصاب لوستر شهرک غرب

برای همین برقکاران ساختمانی یک لایه سیمان که به اصطلاح آن را ماهیچه می نامند

دور و اطراف آن می ریزند تا زمانی که در آن محل رفت و آمد نصب لوستر می شود لوله ها اسیب

نبینند و بشود که درست از آنها و به صورت کامل از آنها استفاده نمود.

بعد از اینکه سیم کشی را به طور کامل انجام دادیمم باید چراغ های سنسور دار را نصب کنیم

نصاب لوستر شهرک غرب

،که امروز بیشتر مردم از آنها از این نوع چراغ ها استفاده می کنند و رایج ترین نوع

چراغ برای راه پله ها به شمار می آیند.

این چراغ ها دارای دو پایانه می باشند که باید نصب لوستر فقط فاز و نول را به آنها متصل کنیم و

اصا مهم نیست که کدام یک دارای فاز و کدام یک دارای نول می شود.

نصاب لوستر شهرک غرب