نصاب لوستر شمال تهران

حال به قسمت دیگر در برقکاری ساختمان می رسیم به نام جعبه فیوز:

در این بخش تمام قسمت های مختلف برق ساختمان وجود دارد،برق برای نصب لوستر این قسمت

یکی از پیچیده ترین بخش ها در برقکاری ساختمان می باشد.

سر خط تمام مصرف کننده ها که از آن تغذیه می کنند تماما به جعبه فیوز برمی گردد

، انجام کارهای نصب لوستر این قسمت تامین کننده تامین کننده ی برق همه ی اجزا

شاختمان از کوچکترین تا بزرگترین مثرف کننده ها می باشد.

نصاب لوستر شمال تهران

جعبه فیوز برق خود را مستقما از کنتور به وسیله سیم های برگ و قوی دریافت می کند

و در این جعبه برق دریافت شده به تمامی ساختمان تقسیم

می شود و هر بخش به صورت جداگانه دارای فیوزی برای خود می باشد،که با فیوز هایی

برق آنها قطع و وصل می شود و اینگونه از آن ها استفاده می کنند.

جعبه فیوز دارای انواع مختلف  روش های نصب لوستر می باشد که از چهار تایی به بالا شروع خواهد شد.

نصاب لوستر شمال تهران

نصاب آیفون تصویری شمال تهران
نصاب در بازکن شمال تهران
تعمیر کار آیفون تصویری شمال تهران
نصاب لوستر محدوده شمال تهران
خدمات نصب لوستر شمال تهران
نصب لوستر شمال تهران
تعمیرکار آیفون تصویری شمال تهران
تعمیرات لوستر شمال تهران
خدمات آیفون تصویری شمال تهران

نصاب لوستر شمال تهران

ادامه مقاله آموزیشی نصب لوستر:

اکنون برای نصب پریز آنتن اقدام می کنیم:

برای انجام این کار روکش سفید رنگ روی سیم انتن را باید به اندازه سه سانتی متر لخت کنیم .

ابتدا باید شیلد های سیم را به دور هم بپیچیم و قسمت درونی یا همان مغزی

کابل  برای نصب لوستر را به انداز دو سانتی متر لخت کنیم و بعد مغزی آن را قطع کنیم تا در حالت

استاندارد و آماده قرار گیرد.

نصاب لوستر شمال تهران

سه عدد پیچ در داخل پریز آنتن به شکل اچ قرار دارند را باید باز کنیم و سیم آنتن را از نوک

آن یعنی قسمت مغزی آنت به پیچ وسطی آن آنتن وصل کنیم و بعد پیچ ها را سفت می کنیم.

در قسمتی از پریز آنتن که یک صفحه کوپک فلزی در آن وجود دارد ،باید با استفاده

از اینکه سیم را در آنجا قرار دهیم باید حتما سیم را با آن قسمت در تماس قرار دهیم و مطمن شویم

که در جای خود تعبیه و مرتب شده است.

نصاب لوستر شمال تهران