نصاب لوستر شرق تهران

البته اگر داردای شمش نول می باشید می توان از شمش های نول نیز در این کار استفاده نمود

و کار خود را بسیار راحتر نمود.

درجعبه فیوز می توانیم از فیوز محافط جان که این اسم به صورت اصطلاحی رو آن قرار گرفته است

می توانیم از فیوز محافط جان استفاده کنیم،برای این کار باید سیم نول

را به کابل اصلی را به پیچ ان محافظ جان خود وصل کنیم و از پیچ ان پایین آن یک سیم نول به

سیم های نول دیگر وصل کنیم.

نصاب لوستر شرق تهران

اما اگر فیوز ما فیوز معمولی بود نیازی به انجام این کار نبود و سیم ها را به طور

عادی به یکدیگر وصل می کردیم،البته باید گفت که امنیت آن در حالت اول بسیار بالاتر

دومین راه حالت ناچچاری و کم دستی می باشد.

اکنون باید سیم فاز کابل اصلی را پیدا کرده و آن را یک سانت لخت کرده و به پیچ محافط جان وصل کنیم.

نصاب لوستر شرق تهران

نصاب آیفون تصویری شرق تهران
نصاب در بازکن شرق تهران
تعمیر کار آیفون تصویری شرق تهران
نصاب لوستر محدوده شرق تهران
خدمات نصب لوستر شرق تهران
نصب لوستر شرق تهران
تعمیرکار آیفون تصویری شرق تهران
تعمیرات لوستر شرق تهران
خدمات آیفون تصویری شرق تهران

نصاب لوستر شرق تهران

ادامه مقاله آموزشی در مورد لوستر:

بعد از این که فیوز ها را به ترتیب آمپرشان در سر جای خود مرتب نمودیم ،

آنها را باید با شینه روکش دار به یک دیگر متصل کنیم تا از یک دیگر فاصله نگیرند و زیبا تر دیده شوند.

اگر شینه در دسترس نداریم می توانیم با استفاده از سیم چهار هم برای اتصال آنها اقدام کنیم.

بعد از اینکه آنها را به طور کامل و مرتب به یکدیگر وصل نمودیم حال فیوز ها

در جعبه فیوز قرار می دهیم و آنها را مرتب می کنیم.

نصاب لوستر شرق تهران

بعد از اینکه آنها را در جعبه فیوز مرتب کردی حال باید تمام سیم های نول را به

یک سمت و سیم های ارت را به سمت دیگر ببریم.

حال باید با استفاده از سیم چین سر همه سیم های نول را به اندازه دو و نیم سانتی

متر لخت کنیم و با چسب های برق به یکدیگر متصل کنیم ،برای سیم ارت نیز باید تمام

روند های لازم را انجام دهیم.

نصاب لوستر شرق تهران