نصاب لوستر سعادت آباد

در اشپزخانه های معمولی طبق اصول آن شش عدد پریز نیاز است تا نصب کنیم .

ما قبل از اینکه بخواهیم محل پریز های اشپزخانه را به صورت کامل مشخص کنیم

باید محل لوله های فاضلاب و محل سینک ظرفشویی و محل ماشین لباسشویی و … را پیدا کنیم.

پون برای نصب پریز ها باید مکان دقیق این وسایل را بدانبم تا متناسب با آنها

پریز ها را در جای درست خود قرار دهیم

نصاب لوستر سعادت آباد

نکته مهم اینجایت که در اشپزخانه نباید در اطرف سینک ظرفشویی هیچ

گونه پریزی نصب نمود پون احتمال پاشیدن آب دراطراف ان وجود دارد که باعث برق گرفتی می شود

و بسیار خطرناک می باشد.

برای یخپال نباید پریز فراموش کنیم و همچنین در بالی اوپن که به

ارتفاع صد و بیست سانتی متری ازکف ساختمان قرار می گیرد باید یک پریز برق و تلفن قرار دهیم.

چون در بالای گاز هود نصب می شود پس باید ما در ارتفاع صد و هفتاد سانتی متری

ازکف ساختمان باید یک پریز برای هود تعبیه کنیم

نصاب لوستر سعادت آباد

نصاب آیفون تصویری سعادت آباد
نصاب در بازکن سعادت آباد
تعمیر کار آیفون تصویری سعادت آباد
نصاب لوستر محدوده سعادت آباد
خدمات نصب لوستر سعادت آباد
نصب لوستر سعادت آباد
تعمیرکار آیفون تصویری سعادت آباد
تعمیرات لوستر سعادت آباد
خدمات آیفون تصویری سعادت آباد

نصاب لوستر سعادت آباد

ادامه مقاله آموزشی در مورد  نصب لوستر :

البته در بسیاری از مکان های دیگر این سرخط ها را رعایت نمی کنند ،

و تعداد زیادی سرخط استفاده می کنند که طبق استاندارد برای یک واحد مسکونی

معمولی این تعداد از سر خط ها کافی می باشد.

فیوز ها دارای انواع مختلفی می باشند و دارای ظرفیت های متفاوتی نیز هستند

نصاب لوستر سعادت آباد

که این فیوز ها برای از استفاده در فیوز اصلی باید از فیوز بیست و پنج آمپر استفاده کنیم

و برای سرخط پریز های از فیوز های شانزده آمپر و همچنین برای سر خط های روشنایی

از فیوز های ده آمپر استفاده می شود.

بعد از این مراحل به مرحله برق آشپزخان می رسیم :

چون آشپزخانه با سایر قسمت های مختلف تفاوت دارد آن را به صورت

جداگانه مورد بحث  ویررس قرار می دهیم:

نصاب لوستر سعادت آباد