نصاب لوستر ستارخان

در پاگرد ها هر طبقه یک قوطی کلید نصب می کنیم و آن را توسط لوله ها

به طبقات مختلف دیگر وصل خواهیم نمود،قوطی این کلید ها باید به صورت تک تک

توسط لوله به یکدیگر متصل کنیم.

این قوطی کلید ها باید در ارتفاع صد و ده سانتی متری از کف ساختمان یا واحد مسکونی باشد.

پس از این که قوطی ها را توسط لوله به یک دیگر متصل کردیم حال باید آنها را سیم کشیکنیم که بهت

نصاب لوستر ستارخان

ر است سیم کشی ساختمان مورد نظر را قبل از گچ کاری آن انجام دهیم .

در این زمان ما می توانیم تایمر راه پله را روی قوطی که در ارتفاع دویست وبیست سانتی متری

از کف آن می باشد نصب کنیم.

باید در زیر هر پاگرد نیز یک پراغ سقفی یا پاتروم نصب کنیم.

نصاب لوستر ستارخان

نصاب آیفون تصویری ستارخان
نصاب در بازکن ستارخان
تعمیر کار آیفون تصویری ستارخان
نصاب لوستر محدوده ستارخان
خدمات نصب لوستر ستارخان
نصب لوستر ستارخان
تعمیرکار آیفون تصویری ستارخان
تعمیرات لوستر ستارخان
خدمات آیفون تصویری ستارخان

نصاب لوستر ستارخان

ادامه مقاله آموزشی در مورد نصب لوستر:

ما میتوانیم در برقکاری ساختمان برای روشنا کردن راه پله از روش دیگیری

استفاده کنیم این روش یا کار ما در این مرحله استفاده از تایمر در راه پله می باشد.

لوله گذاری در این قسمت شباهت بسیار زیادی با لوله گذاری در چراغ های

سنسور دارمی باشد که قبل تر به صورت مفصل خدمت شما توضیح دادیم.

نصاب لوستر ستارخان

باتوجه به توضیحات و اینکه گفتیم کاملا شبیه به به چراغ های سنسور دار می باشد

یعنی ما می آییم در بالاترین پاگرد شروع می کنیم و به تربیب به پایین ترین پاگرد ممکن

خواهیم رسیدو به همین صورت در پایین تر آن یک لوله می گذاریم تا به پایین ترین پاگرد برسیم.

آنگاه در طبقه همکف در ارتفاع دویست و بیست  سانتی متری از سطح زمین

یک قوطی کلید نصب می کنیم و آن را به بقیه لوله ها در بالا متصل می کنیم.

نصاب لوستر ستارخان