نصاب لوستر زعفرانیه

یکی اینکه بیایم از چراغ های جدید سنسور دار استفاده کنیم برای این کار ما باید از

بالاترین پاگرد شروع کنیم و در مرحله که به پاگرد پایینی می رسیم باید یک لوله با پاگرد

پایینی خود بدهیم.

این کار را باید به همین صورت ادامه دهیم تا به پاگرد یکی مانده به آخر برسیم،

چون طبق معمول و عرف برای پاگرد آخر لامپ نصب نمی کنند.

نصاب لوستر زعفرانیه

زمانی که به پاگرد یکی به اخر رسیدیم از انجا باید یک سرخط از آن به کنتور ببریم.

این یکی از مراحلی بود که در برقکاری ساختمان در قسمت راه پله می شد استفاده کرد

حال چندین راه دیگر وجود دارد که در بعد برای شما توضیح خواهم داد .

این یکی ازروش هایی بود که می شد به نحو احسنت راه پله را روشن نمود.

حال در بعد با پندیدت روش دیگر مواجه میشم که باید تک تک آنها را بررسی کنیم

نصاب لوستر زعفرانیه

نصاب آیفون تصویری شهرک غرب
نصاب در بازکن شهرک غرب
تعمیر کار آیفون تصویری شهرک غرب
نصاب لوستر محدوده شهرک غرب
خدمات نصب لوستر شهرک غرب
نصب لوستر شهرک غرب
تعمیرکار آیفون تصویری شهرک غرب
تعمیرات لوستر شهرک غرب
خدمات آیفون تصویری شهرک غرب

نصاب لوستر زعفرانیه

ادامه مقاله آموزشی در مورد نصب لوستر:

در برق کاری ساختمان مجاز نیستیم که ما هیچ لوله را نمی توانیم از کف آشپزخانه عبور دهیم

همه لوله ها باید از سقف و دیواره ها به صورت عمودی عبور داده شوند.

یک نکته خوشحال کننده موجود که در برقکاری ساختمان وجود دارد نیازی به

شیاز زدن نیست و حتی قوطی ها را نیز با بست کمربندی به دیوار می چسبانیم زیرا که همه

لوله و هم قوطی در زیر کاشی قرار می گیرد و این خود باعث می شود

که احتیاجی به شیار زنی نداشته باشیم.

نصاب لوستر زعفرانیه

ما می توانیم در بالای اوپن از چراغ های هالوژن استفاده کنیم و که برای

سیستم روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد کلیه /ان را هم باید در کنار کلید سیستم

روشنایی آشپزخانه قرار دهیم.

حال بعد از مرحله آشپزخانه به مرحله ی برق راه پله در برقکاری ساختمان می شویم که

در این مرحله برای سیم کشی راپله با چند انتخاب مواجه می شویم:

نصاب لوستر زعفرانیه