خدمات برق ساختمان پاسداران

اندازه چند روز کار خود خم میزنند تا همیشه خم آماده داشته باشند باید

این نکته را دانست که اندازه هیچ تغییری نمی کنند پس همیشه می توانند

برای روز های آینده خود خم بزنند.

نکته بسیار مهمی که در مرحله لوله گذاری نقش مهمی دارد این است که

در محل هایی ککه از زانو استفاده می کنیم با در محل بوش باید حتما از چسب

برق استفاده کنیم تا هیچ راه نفوذی برای ورود آب به داخل لوله باقی نماند.

در زمان نصب لوله ها باید دقت لازم را داشته باشیم که لوله از شیار های خود بیرون نزنند ،

خدمات برق ساختمان پاسداران

اگر این کار را رعایت نکنیم باعث مزاحم شدن و اختلال در کار گچ

کار می شویم به همین خاطر باید لوله ها را در جای خود به طور کامل و ساکن قرار دهیم.

نکته مهمی که در لوله گذاری قابل توجه می باشد این است که نباید هرگز به صورت افقی

لوله گذاری کنیم چون ممکن است صاحب ها ساختمان بخواهد مثلا میخی

بر دیوار بکوبد این خود باعث برق گرفتگی آن شخص می شود

به همین خاطر همیشه باید استاندارد ها را در برقکاری ساختمان رعایت کنیم.

خدمات برق ساختمان پاسداران

خدمات برقی پاسداران
تعمیرات برق پاسداران
تعمیرکار برق ساختمان پاسداران
خدمات برقی شبانه روزی پاسداران
امداد برق پاسداران
امداد برق شبانه روزی پاسداران
الکتریکی شبانه روزی پاسداران

خدمات برق ساختمان پاسداران

ادامه مقاله برق :

خدمات برق ساختمان پاسداران

گاهی به علت اینکه استاندار ها اجازه نمی دهد برقکار مجبور می شود

که خود لوله های پی وی سی را خم کند که خم کردن انها هم فقط با حرارت دادن مویثر می شود.

بعد از اینکه لوله را حرارت دادیم باید برای خم کردن ان از یک فنر استفاده کنیم

که این فنر حتما باید قطر کمتری نسبت به لوله داشته باشد تا به

راحتی بتواند در داخل ان رفت و آمد کند .

زمانی که موفق به خم کردن لوله پی وی سی شدیم باید آن را بوش بزنیم،به عبارت

خدمات برق ساختمان پاسداران

دیگر باید سر لوله را گشاد کنیم تا یک لوله دیگر به داخل آن برود

برای این کار باید سر لوله دیگر را حرارت بدهیم و به قسمت

سر لوله فشار وارد کنیم تا قسمت سر آن گشاد شود.مرحله خم زدن

خیلی کار وقت گیری است ،به همین دلیل برقکاران ساختمانی معمولا برای راحتی کار خود به

خدمات برق ساختمان پاسداران