خدمات برق ساختمان پونک

برای این کار باید سر دوسیم نارنجی رنگ را به اندازه دوازده میلی متر لخت کنیم و آن را به

داخل یکی از پیچ های پریز تلفن وصل کنیم،برای دو سیم آبی رنگ نیز باید همین کارا ها را با دقت

و جزیییات فراوان انجام دهیم.

این که ما چرا آمدیم از دو رنگ نارنجی و آبی در مثال خود استفاده کردیم یک چیز کاملا قراردادی است

که برای توضیح دادن آن را به کار بردیم.

خدمات برق ساختمان پونک

در موقه کار از هر دو رنگ دیگر می توان استفاده کرد فقط باید این نکته را مد نظر داشت

که در یک واحد مسکونی باید در تمامی واحد های آن باید از همان رنگ هایی که استفاده کردید

استفاده کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید و نتوانید که رنگ ها را از هم تشخیص دهید و ندانید که

کدام رنگ برای کجای تلفن استفاده شده است و دچار سر در گمی نشوید.

در مواقع نصب پریز تلفن دو سیم دیگر نیز وجود دارد که آنها را هم باید به پیچ وصل کنیم تا

سوکت داخل پریز کار کند و بعد از این همه مراح پریز تلفن را نصب کنیم.

خدمات برق ساختمان پونک

خدمات برقی پونک
تعمیرات برق پونک
تعمیرکار برق ساختمان پونک
خدمات برقی شبانه روزی پونک
امداد برق پونک
امداد برق شبانه روزی پونک
الکتریکی شبانه روزی پونک

خدمات برق ساختمان پونک

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان پونک

زمانی که تمام مراحل بالا را انجاک دادیمسر هر یک از سیم های مورد نظر را

به اندازه دوازده میلی متر لخت می کنیم و به رعایت تمامی نکات به پریز وصل می کنیم.

حال با استفاده از نکاتی که در بالا توضیح دادیم با باز و بسته کرد پیچ های کنار

پریز می توانیم آن گیره ها را باز و بسته کرده و پریز را در قوطی جایگذاری کنیم.

در موقع وصل سیم ها به پریز برق زیاد مهم نیست که جای سیم های فاز و نول

عوض شود اما باید در نظر داشت که سیم ارث باید به جایی که در پریز مشخص شده است،

در پیچ وسط سفت شود.

خدمات برق ساختمان پونک

برای نصب پریز تلفن در جای مطلوبش باید زمانی که قوطی را خالی کردیم روکش سفید رنگ

سیم های تلفن را برداریم.

خدمات برق ساختمان پونک