خدمات برق ساختمان فرشته

سیمان یا آجری باشد که با زحمت بسیار زیادی باید جای آنها خالی شود

که مدت زمان بسیاری باید صرف خالی کردن جای آن کنیم.

پس از آنکه جای آنها را مشخص نمودیم باید با هیلتی کوچک یا چکش جای آنها را بکنیم.

پس  از آنکه جای آنها را مشخص کردیم و محل مورد نظر را به طور کامل سوراخ نمودیم به مرحله جدید یعنی قوطی گذاری می رسیم در این مرحله باید قوطی ها رو طوری نصب کنیم که خط تراز دقیقا در زیر آن قرار گیردالبته بعضی از برقکار ها نیز وسط قوطی ها را در نظر می گیرند.

خدمات برق ساختمان فرشته

قوطی های کلید را باید با گچ خاک در مکان های مشخص شده تعبیه کنیم و

دو طرف قوطی را باید به طور کامل با گچ محکم کنیم.

باید به این نکته توجه کنیم که در آشپزخانه ها باید قوطی ها را بست های

کمربندی به دیوار متصل کنیم زیرا اگر ما با پسب به دیوار بچسبانیم گچ بعد از یک

مدت باد کرده که این باعث می شود موقع کاشی کاری ،با باد کردن کاشی از

سر جای خود کنده می شود و مزاحم نصب کاشی توسط کاشی کار می شود.

خدمات برق ساختمان فرشته

خدمات برقی
تعمیرات برق
تعمیرکار برق ساختمان
خدمات برقی شبانه روزی فرشته
امداد برق فرشته
امداد برق شبانه روزی فرشته
الکتریکی شبانه روزی فرشته

خدمات برق ساختمان فرشته

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان فرشته

ممکن است در هنگام قوطی گذاری زمانی که یک قوطی را مبنا قرار

دادیم دیگر قوطی ها نسبت به آن اختلاف ارتفاع داشته باشند که این

خطای دید است و بعد از کامل شدن ساختمان شاهد دقیق بودن آن

می شویم و فرم درست و منظمی از خود نشان خواهد داد.

بعد از اینکه محل خط تراز را پیدا کردیم ،با ذغال یا گپ یا اسپری رنگ می توانیم

محل آن را مشخص کنیم تا در زمان شیار زنی راحت باشیم.

بعد از شیار زنی با تیشه زدن دو سر جای شیار را خالی می کنیم این تیشه

اصطلاحا در برقکاری به تیشه برقکاری معروف است و اگر آجر ها از نوع سفال

باشند که ما به راحتی می توانیم جای آن را خالی کنیم ولی اگر

خدمات برق ساختمان فرشته