خدمات برق ساختمان شهرک غرب

علاووه بر مطالب بالا شاهد یک مطلب مه مدیگر می باشیم این است که ما می توانیم با استفاده از یک مدار تبدیل دیگر در بیرون از از اتاق خواب قبل از ورود به اتاق خواب ،روشنایی هال را با آن خاموش کرد و بعد از اینکه آن را خاموش کرد بتوان وارد اتاق خواب شد.

برعکس این عمل نیز موثر است مثلا اگر بخواهیم شب از اتاق خود خارج شویم و از طریق راهرو مثلا بخواهیم به دستشویی برویم نیز به طور معمول لازم خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که در مدار بندی شامل مدار تبدیل زمانی کخ لامپ در مسیر اتصال دو کلید تبدیل مدار باشد مدار بندی ما فقط می تواند اط طرف یکی از کلید ها صورت گیرد به عبارت دیگر یک رابطه ی یک طرفه است،ولی می تواند بسیار روش کارامد و موثری باشد ام از این روش کتر استفاده می کنند

خدمات برق ساختمان شهرک غرب

خدمات برقی شهرک غرب
تعمیرات برق شهرک غرب
تعمیرکار برق ساختمان شهرک غرب
خدمات برقی شبانه روزی شهرک غرب
امداد برق شهرک غرب
امداد برق شبانه روزی شهرک غرب
الکتریکی شبانه روزی شهرک غرب

خدمات برق ساختمان شهرک غرب

ادامه مقاله برق ساختمان :

حال به بحث مدار بندی در نقشه کشی ساختمان می رسیم ،مثلا در مدار بندی اتاق خواب  از مدار تبدیل استفاده می کنیم .

در این اتاق چراغ سقفی با کلید تبدیل در کنار درب ورودی روشن می شود و با کلید در کنار تخت خواب خاموش می شود ،در مدارتبدیلی برای روشن و خاموش کردن چراغ روشنایی مورد نظر در اتاق بالای تخت و روشنایی سقف با یک کلید تک پل در کنار درب ورودی اتاق مورد استفاده قرار می گیرد ،که البته سیستم طراحی شده اول بهتر است و بیشتر مورد چسند عموم قرار گرفته است و از همه نظر بهتر است.

خدمات برق ساختمان شهرک غرب