خدمات برق ساختمان سعادت آباد

باید در موقع نصب کلید در ب ورودی ساختمان در نظر داشت که این کلید

نباید در پشت درب قرار گیرد و یا به آن برخورد نکند که باعث می شود ما

نقشه کشی خوبی در برقکاری ساختمان نداشته باشیم اگر ایمن مورد را رعایت نکنیم .

در نصب کلید ها در برقکاری ساختمانی باید توجه داشته باشیم

که این کید ها را باید در اطراف درب ها قرار ندهیم زیرا باعث برخورد

آنها با یکدیگر می شوند و همین امر موجب می شود بعدا با مشکلات بسیار زیادی رو به رو شویم .

خدمات برق ساختمان سعادت آباد

مثلا زمانی که چراغ اتاق روشن است با باز کردن درب اتاق اگر

کلید در پشت درب قرار داشته باشد با برخورد آن ها با یکدیگر

باعث خاموش شدن چراغ اتاق می شود و مشکلاتی از همین قبیل به

وجود می آورد که می تواند در برقکاری ساختمان تاثییر به سزایی داشته باشد.

برای همین امر ما باید نهایت توجه خود را نسبت به این مسايل داشته باشیم و

تا بتوانیم نقشه برقکاری بسیار خوبی پایه ریزی نماییم.

خدمات برق ساختمان سعادت آباد

خدمات برقی سعادت آباد
تعمیرات برق سعادت آباد
تعمیرکار برق ساختمان سعادت آباد
خدمات برقی شبانه روزی سعادت آباد
امداد برق سعادت آباد
امداد برق شبانه روزی سعادت آباد
الکتریکی شبانه روزی سعادت آباد

خدمات برق ساختمان سعادت آباد

ادامه مقاله خدمات برق ساختمان :

نزدیکترین محل برای برای نصب این کلید بعد از ورود آپارتمانمی باشد که

این محل از همه نظر بهترین موقعیت را داراست.

در برخی از پذیرایی ها از نور مخفی زیر سقف استفاده می کنند

که با یک عدد کلید تک پل کنترل می شود.

در سرویس بهداشتی در منزل که شامل حمام و توالت می شود،کلید را در

محل ورودی در قرار می دهند ،تا قبل از ورود به حمام یا دسشویی بتوان آن فضا را روشن کرد.

باید به این نکته توجه کنیم که چراغ نصب شده در حمام باید دارای حفاظت باشد

این درجه به معنای حفاظت از پراغ در برابر پاشیدن آب بر روی چراغ نصب شده می باشد.

خدمات برق ساختمان سعادت آباد