خدمات برق ساختمان ستارخان

در پلان های پریز ما می توانیم محل تقریبی نصب کلید کولر و سیم کشی آن را نیز نشان دهیم ،همچنین در بعضی از مناطق کشور ما از کولر های دیواری بدون استفاده از کانال کشی و با خود کلید روی دستگاه نیز که بعضی کولر ها به کولر گازی معروف اند اشتفاده میشود که در آن صورت محل دقیق کلید کولر گازی ما منتفی خواهد شد و از آن استفاده نخواهیم کرد.

خدمات برق ساختمان ستارخان

پلان پریز تلفن و آنتن در برق کشی ساختمان جزسیستم های جریان بسیار بسیار ضعیف محسوب می شوند ،پریز های تلفن اغلب در مکان هایی که پریز برق در نظر گرفته شده ،قرار گرفته پون امروزه در عصر جدید تکنولوژِی همه دستگاه های تلفن دارای شارژر می باشند،یکی از پریز های تلفن را باید به صورت معمول و طبق عرف در نزدیک آشپزخان در نظر گرفت برای راحت استفاده کردن از آن و چون ممکن است این تلفن جا بجا شود.

خدمات برق ساختمان ستارخان

خدمات برقی ستارخان
تعمیرات برق ستارخان
تعمیرکار برق ساختمان ستارخان
خدمات برقی شبانه روزی ستارخان
امداد برق ستارخان
امداد برق شبانه روزی ستارخان
الکتریکی شبانه روزی ستارخان

خدمات برق ساختمان ستارخان

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان ستارخان

درپلان پریز ها یکی از مهم ترین عواملی که به ما کمک می کند این است که محل قرار گرفتن تجهیزات در کجا قرار دارد مخصوصا در اشپزخانه که در آن محل وسایل بسیار زیادی در آنجا قرار می گیرد وسایلی همانند سینک ظرفشویی و یخچال و ماشین لباسشویی و اجاق گاز و ماشین طرفشویی و…که با مشخص شدن محل قرار گرفتن این وسایل می توانیم تعداد پریز را در این صورت به طور کامل و درست مشخص کنیم .

در همه اتاق ها و فضاهای یک واحد مسکونی یا یک ساختمان پریز ها باید در نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچ یک از راس ها آن اطراف آن بیشتر از یک و نیم متر نشود.

باید به این نکته توجه کنیم که در ها و پنجره های تعبیه شده در از کف نبایددر اندازه گیری دخالت داده شوند.

خدمات برق ساختمان ستارخان