خدمات برق ساختمان حکیمیه

سیم کشی دارای انواع مختلفی می باشد،که انواع آنها دارای قیمت های

مختلفی می باشد که به طور معمول بهترین نوع فنر را با استفاده از تجربیات به دست آمده

فنر کلفت و کران بهترین نوع فنر می باشد.

نباید از فنر های نازک هنگام سیم کشی در برقکاری ساختمان استفاده کنیم زیرا این

فنر ها اگر سنگ ریزه یا گپی در مقابل آنها قرار گیرد خم می شوند ولی اگر از فنر

خدمات برق ساختمان حکیمیه

کلفت استفاده کنیم اگر همین امر برای یک فنر بزرگ پیش بیاید با بیرون راندن آن

سنگ و گچ ها سیم را به بیرون از لوله می رساند واصلا خم نمی شود.

استفاده از فنر های بد باعث ایجاد اختلال در کار می شوند و همچنین باعث هدر رفتن وقت و

زمان کسی که برقکاری آن ساختمان را انجام می دهد می شود.

باید یک برقکار دارای دو فنر کوتاه و بلند باشد که از یکی از آنها برای مسیر های کوتاه

و از یکی از آنها برای مسیر های طولانی استفاده کند.

خدمات برق ساختمان حکیمیه

خدمات برقی حکیمیه
تعمیرات برق حکیمیه
تعمیرکار برق ساختمان حکیمیه
خدمات برقی شبانه روزی حکیمیه
امداد برق حکیمیه
امداد برق شبانه روزی حکیمیه
الکتریکی شبانه روزی حکیمیه

خدمات برق ساختمان حکیمیه

ادامه مقاله برق :

خدمات برق ساختمان حکیمیه

بعد از مرحله قوطی گذاری به مرحله سیم کشی در برقکاری ساختمان می رسیم :

این مرحله را بهتر است که قبل از مرحله گچکاری انجام دهیم

زایرا اگر بعد از  گچ کاری برای لوله ای اتفاقی بیافتد مجبور می شویم با کنده کاری کردن

بتوانیم فنر سیم کشی را عبور دهیم .

هر چند که اگر استاد برقکاری هنگام کار از کنده کاری استفاده کند

خدمات برق ساختمان حکیمیه

یه نمره منفی به اعتبار استادکار اضافه می شود و باعث نارضایتی مشتری از کار

می شود که این خود می تواند در دنیای کاری این استاد کار خیلی تاثیر بگذارد.

مهم ترین ابزار در مرحله سیم کشی که ما به /ان نیاز پیدا می کنیم فنر سیم کشی است که این فنر های

خدمات برق ساختمان حکیمیه