خدمات برق ساختمان باغ فیض

را به اندازه دو سانتی متر لخت کنیم و به یکدیگر با استفاده از

چسب برق به همدیگر چسب بزنیم.

بعد از آنکه کار سیم کشی را در قوطی ها به طور کامل انجام دادیم،یعنی

هر سیم را در سر جای خود تعبیه نمودیم،حال باید سیم های اضافی را قطع کنیم.

بعد از آن که کار سیم ها را به طور کامل انجام دادیم حال باید برای اینکه کلید

یا پریز را نصب کنیم ،باید طبق توضیحاتی که در بالا خدمت شما داده شد باید

سیم های فاز و نول را درمکان ها خود به کلید نصب کنیم و پس از آن که سیم ها

را مثلا به کلید وصل نمودیم حال برای آن که مثلا کلید را در قوطی جایگذاری کنیم.

خدمات برق ساختمان باغ فیض

برای این کار دو عدد پیج در دوطرف کلید یا پریز تعبیه شده است کا با باز و بسته کردن

آنها دو عدد گیره وجود دارد که با باز بسته کردن آنها گیره ها نیز باز و بسته می شوند و

با استفادهه از این روش کلید یا پیز را در جای خود مستقر می کنیم و به راحتی وزیبایی

می توانیم از آنها استفاده کنیم.

خدمات برق ساختمان باغ فیض

خدمات برقی باغ فیض
تعمیرات برق باغ فیض
تعمیرکار برق ساختمان باغ فیض
خدمات برقی شبانه روزی باغ فیض
امداد برق باغ فیض
امداد برق شبانه روزی باغ فیض
الکتریکی شبانه روزی باغ فیض

خدمات برق ساختمان باغ فیض

ادامه مقاله برق :

خدمات برق ساختمان باغ فیض

زمانی که  قوطی ها را پاک کردیم در این مواقع ممکن است که سیم های که

درون قوطی قرار دارند به هم گره خورده باشند در این زمان ما باید که گره سیم ها را باز کنیم.

در این مرحله از برقکاری ساختمان حتما باید توجه شود که هیچ کدام از قوطی ها نباید بدون سیم باشند.

اگر درون هر کدام از قوطی ها لوله اضافه به بیرون آمده بود باید آن را قطع کنیم تا

فضای مناسب برای جای گرفتن سیم ها و آن وسیله الکتریکی درون قوطی فراهم باشد،

برای برش لوله ها معمولا برقکار ها از تیغ ها موکت بری استفاده می کنند.

در این مرحله بعد از اینکه قوطی ها را آماده کردیم و سیم های فاز و نول را از یکدیگر

جدا کردیم،باید سر سیم ها

خدمات برق ساختمان باغ فیض