خدمات برق ساختمان الهیه

حال بعد از این همه مراحل به نمودار تابلو ها می رسیم که اخرین قسمت

از نقشه کشی برقکاری ساختمان ممی باشد ،می رسیم :

نمودار تابلو یا همان تابلوی کنتور وسیله ای است که از طریق آن انرژی

الکتریکی از طریق یک کابل توسط شرکت برقیا همان نیروگاه به داخل

آن هدایت می شود امروزه با چند طبقه شدن ساختمان ها برای توزیع برق

میان آنها از تابلو برق های مستقیم یا تابلو های اشتراکی استفاده  می شود.

با توجه به توضیحات بالا به این نتیجه می رسیم که نمودار تابلو برق خود به

سه بخش اول تابلوی اصلی و دوم تابلوی اشتراکی و سپس تابلوی تقسیم

مجزا می گرددحال ما در مورد هر یک از تابلو برق هایی که یکی یکی آنها

را نام بردیم بحث می کنیم و درباره آنها نتیجه می گیریم و توضیحات لازم بیان خواهند شد.

خدمات برق ساختمان الهیه

خدمات برقی الهیه
تعمیرات برق الهیه
تعمیرکار برق ساختمان الهیه
خدمات برقی شبانه روزی الهیه
امداد برق الهیه
امداد برق شبانه روزی الهیه
الکتریکی شبانه روزی الهیه

خدمات برق ساختمان الهیه

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان الهیه

در پلان تلفن ،مدار پریز تلفن در هر طبقه به جعبه تقسیم که در راه پله

همان طبقه واحد مسکونی قرار دارد وصل می شود .

جعبه تقسیم برای هرطبقه به جعبه تقسیم طبقه زیرین خود و در

نهایت جعبه تقسیم طبقه اول به جعبه تقسیم ترمینالی اصلی اتصال پیدا می کند .

در ساختمانن های مسکونی  جعبه تقسیم در طبقه همکف

قرار می گیرد و در کنار درب ورودی اصلی و در سمتی که به راه پله نزدیکتر است

تعبیه می شود تا با استفاده از این عمل ارتباط بین آن و جعبه تقسیم طبقات به اسانی صورت گیرد.

شاید عجیب به حساب بیاید اما پریز آنتن نیز در پلان تلفت ترسیم می شود

،با توجه به محل قرارگیری تلویزیون در پذیرایی ما نیز محل قرار گرفتن پریز آنتن را تعیین می کنیم.

خدمات برق ساختمان الهیه