خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی

برای اینکه بدانیم در مواقع مختلف باید از چه سیم هایی برای برق کشی

در ساختمان استفاده کنیم باید مسایل زیر را به صورت کامل بدانیم که این

مسایل شامل این است که برای روشنایی و لامپ ها از سیم ها یک و نیم باید

استفاده کرد و بهتر است که رنگ سیم های ارتباطی و برگشتی با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

این کار باعث می شود در موقع نصب کلید ها سیم ها را راحت تر تشخیص دهیم و

کار ما اسان تر می شود.

خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی

در مورد پریز های برقی باید از سیم های دو ونیم استفاده کنیم و برای سیم های تلفن

باید از سیم چهار رشته اسفاده کرد زیرا ممکن است صاحب ساختمان بخواهد

که برای ساختمان خود از دوتا خط تلفن استفاده کند.

برای کابل اصلی که برق کنتور را به جعبه فیوز هدایت می کند باید حداقل از سیم

شماره چهار یا اگر در حد توان صاحب ساختمان بود می توان از سیم شماره شش نیز استفاده کرد.

خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی

خدمات برقی اشرفی اصفهانی
تعمیرات برق اشرفی اصفهانی
تعمیرکار برق ساختمان اشرفی اصفهانی
خدمات برقی شبانه روزی اشرفی اصفهانی
امداد برق اشرفی اصفهانی
امداد برق شبانه روزی اشرفی اصفهانی
الکتریکی شبانه روزی اشرفی اصفهانی

خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی

ادامه مقاله برق ساختمان :

خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی

در بعضی از لوله ها که فنر از آنها رد نمی شود با کمی گریس

مالیدن به نوک فنر می توان به سادگی مشکل خود را حل کنیم.

اگر لوله از کف اتاق یا کف ساختمان رد شد و ساختمان  کار سرامیک خود را انجام داده

باشد اگر لوله ای در زیر این سرامیک ها بسته باشد برای جلوگیری از تخریب و آسیب رساندن

به سرامیک ها می توانیم کار خود را با مقداری آب حل کنیم با استفاده از مقداری

آب می توانیم با وارد کردن آن به لوله باعث باز شدن لوله شویم هر چند که این کار از نظر برقکاری

کار درستی نیست و از نظر ایمنی مشکلات عدیده ای داراست.

خدمات برق ساختمان اشرفی اصفهانی